Volgens mij kan het beter, de hulp in de GGZ en het sociaal domein. In projecten breng ik beweging op gang op alle lagen van een organisatie of initiatief. Werkwijzen, methoden en (oude patronen in) handelen neem ik onder de loep. Alles begint voor mij met maken van écht contact binnen een gestructureerd en actieonderzoekend kader. Ik loop mee in de praktijk van teams die hulp bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of mensen met onbegrepen gedrag. In leersessies  - genaamd Jessy Sessie - werk ik met betrokkenen toe naar een andere manier van denken en doen. Het gaat daarbij om leren van elkaar en reflecteren met elkaar. Ik ben heel praktisch ingesteld en richt me op kleine stapjes die uiteindelijk leiden tot een mooie ontwikkeling. 

Over &jessy

jessy berkvens

Mijn naam is Jessy Berkvens, Master in Social Work (MSW).

Belangrijker dan deze titel is mijn enthousiasme en passie voor het vakmanschap van hulpverleners. Beginnend in de uitvoering als Maatschappelijk Werker heb  ik mogen ontdekken en ervaren hoe het vak in elkaar zit. Ik kwam erachter dat vakmanschap vaak nogal diffuus is. Per situatie kan vakmanschap er anders uitzien. Een goede keuze in de ene situatie, kan totaal anders uitpakken in een andere situatie. Hier zo helder mogelijk over communiceren gaat mij natuurlijk af. Ik ben er achter gekomen dat dit enkel en alleen gaat als mensen leren zorgvuldig en duurzaam te reflecteren. Pas dan ontstaat ontwikkeling en innovatie. Opdrachten waar ik in geloof draag ik uit door zelf een levend voorbeeld te zijn. Met mijn gevoeligheid voor interacties - en de onderstroom daarvan - leg ik snel de vinger op de zere plek. Van nature ben ik energiek en positief ingesteld en dat wordt gevoed wanneer ik mij begeef in een dynamische omgeving. Ik houd dus wel van een beetje ´leven in de brouwerij´. Door mijn analytische vermogen zie ik snel verbindingen. Dat leidt tot een vooruitziende blik. Verbonden zijn met de opdrachtgever en de samenwerkingspartners binnen de opdracht vind ik zeer belangrijk. Mijn logo staat daar symbool voor. 

 

Ik ben open en toegankelijk, dus wilt u meer te weten komen?             0645265601   |   [email protected]

 

Reflectief samenwerken  

Met (collega's van) de HAN - lectoraat Onbegrepen gedrag Zorg & Samenleving (OZS) heb ik dit gespreksmodel ontwikkeld. De nadruk ligt op het positief beïnvloeden van een werkrelatie, met hele concrete handvatten voor methodisch samenwerken én bespreekbaar maken van de onderstroom. www.reflectiefsamenwerken.nl 

Samensterk begeleiding

Deze samenhulpmethode heb ik ontwikkeld en geïmplementeerd in verschillende gebieden waar RIBW Nijmegen & Rivierenland actief is. Met deze methode hebben we in 2017 de Mariekamphuisprijs gewonnen. 

Thema's

Onbegrepen gedrag  

Naast opdrachten vanuit mijn eigen onderneming werk ik voor de HAN - Lectoraat OZS als projectleider/onderzoeker.

GGZ in de wijk

Als je een eigenzinnige visie zoekt op 'GGZ in de wijk' dan ben je bij mij aan het goede adres. De afgelopen jaren heb ik een methodische onderlegger ontwikkeld voor WijkGGZ teams. Mijn belangrijkste conclusie is dat 'dé GGZ in de wijk' niet bestaat en vooral een attitudekwestie is. 

 NA VANDAAG 

Afhankelijk van de aard en omvang van een opdracht zoek ik samenwerking met de samenwerkingspartners van Na Vandaag.  

Werkwijze aanscherpen en deskundigheidsbevordering 
- Schiphol Social work - 
 

 Coördineren en (bege)leiden van geïntegreerde GGZ in de wijk voor twee pilotgebieden in Nijmegen en Rivierenland
- Pro Persona, RIBW Nijmegen & Rivierenland, Pluryn en Iriszorg - 

Adviseren bij het ontwerp van een lokaal plan van aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid 

- Gemeente Beuningen- 

opdrachten

Versterken van methodisch werken

- TVN Zorgt- 

Leersessies begeleiden voor verbeteren integrale zorg en begeleiding 

- Gemeente Lingewaard & Overbetuwe - 
 

Hulp verlenen vanuit Meldpunt Bijzondere Zorg (Openbare GGZ) 
- GGD Gelderland Zuid - 

 

Leertraject voor visie - reflectie en teamontwikkeling 

- Lister - 
 

Mentor-aanpak ontwikkelen voor dak- en thuisloze jongeren 
- Gemeente Breda- 

 

Actie-onderzoek naar dak- en thuisloze jongeren 
- Gemeente Breda - 

 

Onderzoek naar clienttevredenheid Maatschappelijke Opvang 
- Gemeente Breda - 

 

In de praktijk nieuwe visie op leefbaarheid ontwikkelen  
- Woningcorporatie Nester- 

 

Onderzoeken: veel zoeken en weinig weten (Bijdrage Wetenschap en Praktijk van J. v.d. Stel)

publicatie en inspiratie

Hulpverlening in coronatijd (Artikel Zorgalliantie)

Ik had ineens remmen (Bijdrage ZonMw Binnen de Buitenkant)

Handleiding (Werkwijzebeschrijving Schiphol Social Work)

Meer dan steen alleen (Handreiking)

Zicht op kwetsbaarheid in de wijk (Artikel Platform Stad en Wijk)

Geintegreerde GGZ in de wijk (Evaluatiesrapport)

Contact

E-mail:

[email protected]

 

Telefoon:

+31 6 45265601

  
  
  

Naam

E-mail adres

Bericht